Magdaléna Röhrichová

VE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI S VÁMI

ZPRACUJI
- všechny stupně projetkové dokumentace
potřebné pro vyřízení všech formalit a získání
potřebného povolení

ZPROSTŘEDKUJI
- spolupráci s ostatními profesemi
( statik, projektatnt zdravotechniky, topení, elektro)

ZAJISTÍM
- inzenýrskou činnost - komunikaci s úřady

NABÍZÍM
- pomoc pri realizaci projektu - autorský dozor

DOPORUČÍM
- kontakty na jednotlivé profese a řemeslníky

POMOHU VÁM
- k úspěšné realizaci