Magdaléna Röhrichová

ING. ARCH. MAGDALÉNA RÖHRICHOVÁ

tel: +420 607 926 866
adresa: Gregorova 2599, Písek
IČO: 870 287 43

- autorizovaný architekt A1 (ČKA - 04260)

- magisterské studium na FA ČVUT v Praze